Çankırı Germece Tren İstasyonu Yük Analizi Raporu

Germece Tren İstasyonu Yük Analizi Raporu T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi tarafından Çankırı’da bulunan işletmelerin KOSGEB Çankırı İl Müdürlüğü ve Sumitomo Rubber AKO yetkilileri ile ziyaret edilmesi, Çankırı Sanayi İl Müdürlüğünden alınan veriler ve yatırım teşvik sistemi üzerinde kayıtlı bulunan veriler doğrultusunda Germece Tren İstasyonunun potansiyel yük hacminin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Oluşturulan bu rapor TCDD 2.Bölge Müdürü Sn. Mahmut YETKİN, Müdür Yardımcısı Sn. İlhan ÇETİN ve Servis Müdür Yardımcısı Sn. Levent ÖZ ile paylaşıldı. Raporda Çankırı'da yük yoğun çalışan işletmenin verileri ve ileriye yönelik projeksiyonları bulunmaktadır. Yük yoğunluğu en fazla olan ilk 5 işletmenin 2020 yılı içinde yaklaşık 3.900 konteyner/yıl yük hacmi bulunurken bu rakamın 2023 yılında 9.200 konteyner/yıl üzerine çıkması beklenmektedir. Demiryolu ile entegre olarak en yoğun kullanılması beklenen limanların ise Gebze ve Mersin Limanları olduğu dikkat çekmektedir.

Aşağıdaki uzantılardan oluşturulan rapora ulaşılabilir;


https://www.investintr82.gov.tr/Dokuman/Dosya/www.investintr82.gov.tr_1104_cankiri_germece_tren_istasyonu_yuk_analizi_raporu.pdfhttps://www.kuzka.gov.tr/paylasim/yayinlar_kutuphane_bak/20200109_cankiri_germece_tren_istasyonu_yuk_analizi_raporu.pdf