• Sunulan Hizmetler

  • Sektörel bilgilendirme yapmak
  • İş Gücü Piyasası hakkında bilgilendirme yapmak
  • Özel sektöre yönelik kamu yatırımları hakkında bilgilendirme yapmak.
  • Potansiyel yatırım alanları ve bu alanlarda yapılan ön fizibilite raporları
  hakkında bilgilendirme yapma
 • Sunulan Hizmetler;
  • Muhtemel yatırım yerlerinin önerilmesi
  • Yatırım yeri altyapı durumu hakkında bilgi verilmesi
  • Başta OSB’ler olmak üzere yatırım yeri sahibi kişi, kurum ve kuruluşlara ziyaretler organize edilmesi
  • Yatırım yeri maliyetlerine ilişkin olarak diğer illerle kıyaslama yapılması

 • Sunulan hizmetler
  • Potansiyel tedarikçiler, müşteriler ve hizmet sağlayıcılarıyla bağlantı kurulması ve görüşmeler organize edilmesi
  • Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilere iletilmesi ve çözümü için aracılık yapılması
  • Akademik kurumlar, iş geliştirme merkezleri, teknoloji transfer ofisleri gibi destekleyici kurumlarla işbirliği imkânları sağlama
 • Sunulan hizmetler 
  • Yatırımcıya ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve hibeler hakkında bilgi vermek.
  • Yatırımcıya ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek krediler hakkında bilgi vermek
  • İşletmelerin kurumsal kapasitelerini arttırmaya yönelik danışmanlık ve eğitim imkânlarına erişimini kolaylaştırmak
  • Yatırım teşviklerine ilişkin olarak diğer illerle kıyaslama yapılması
 • Sunulan hizmetler
  • Şirket kurulumu prosedürleri hakkında bilgi vermek
  • Yatırımcılara, muhtemel yatırımları ile ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler hakkında bilgi vermek
  • Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerinde ilgili makamlar nezdinde kolaylaştırıcılık yapmak.
  • Elektrik, internet, doğalgaz ve su imkânlarına erişim konusunda ilgili kurumlar nezdinde kolaylaştırıcılık yapmak
  • Yasal ortamda yaşanan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmak.
  • Yabancı çalışanlar ve eşleri için çalışma izinleri, vize sorunlarına yardımcı olma, geçici oturma izni almaya destek olma
  • Yatırımcılar, çalışanlar ve aileleri için konut, okul ve ulaşım imkânları hakkında bilgilendirme yapılması